Luận văn công nghệ thông tin 2006

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoàn thành năm 2006.

- Áp dụng giải thuật tăng dần cho giải thuật phân nhóm sử dụng xác suất / Nguyễn Thành Tâm.

- Canh lề văn bản song ngữ và ứng dụng giải quyết những trường hợp đặc thù của ngôn ngữ Anh - Việt / Lê Ngọc Sơn.

- Giải bài toán định lộ trình xe với khung thời gian hạn định bằng phương pháp kết hợp tìm kiếm Tabu và lập trình ràng buộc / Nguyễn Hữu Bảo Quốc.

- Giải các bài toán Job Shop Scheduling bằng giải thuật di truyền kết hợp tìm kiếm cục bộ / Võ Thị Thanh Dung.

- Giải quyết nhập nhằng trên cơ sở mạng ngữ nghĩa / Hồ Thanh Hải.

- Lập trình hệ thống nhúng dựa trên kiến trúc Time - Triggered / Nguyễn Hữu Phước.

- Nghiên cứu các lỗ hổng bảo mật gây ra bời các chính sách bảo mật của người dùng trên các hệ thống hiện nay / Lý Tiểu Bằng.

- Nghiên cứu mô hình hướng đối tượng cho cơ sở dữ liệu hướng thời gian - ứng dụng thời gian vào việc quản lý dữ liệu chuỗi thời gian / Lê Ngọc Minh Trị. 

- Nghiên cứu về lỗ hổng bảo mật xây dựng chương trình phát hiện lỗi bảo mật trên hệ thống Windows NT 32-Bit / Lê Bích Phương.

- Nhận dạng thực thể có tên tiếng Việt / Nguyễn Năm.

- Phương pháp cân bằng tải cho bộ khung gải thuật nhánh và cận song song / Võ Minh Phương.

- Song song hóa giải thuật Branch and Bound cho bài toán tối ưu tổ hợp / Trần Văn Hùng.

- Thiết kế và xây dựng ngôn ngữ truy vấn mờ trên Sesame / Nguyễn Thị Kiều Thanh Thuý.

- Truy vấn tri thức bằng đồ thị ý niệm / Võ Hoàng Hải.

- Ứng dụng Code Template hỗ trợ lập trình / Hà Minh Ngọc.

- Vận dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu trên dữ liệu lưu trữ quá trình sử dụng các trang Web / Nguyễn Thị Thanh Sang.

- Xây dựng công ty ảo hỗ trợ giảng dạy môn phân tích thiết kế hướng đối tượng / Hồ Nguyên Bình.

- Xây dựng Metacheduler và phát triển các giải thuật Scheduling trên Grid / Nguyễn Anh Kiệt.

- Xây dựng môi trường phát triển tích hợp có giao diện đồ họa trên Linux cho Uclinux trên vi xử lý Motorola Dragonball VZ328 / Cao Quang Vũ.

- Xây dựng Task Template để tái sử dụng tri thức trong lĩnh vực tư vấn quản trị / Nguyễn Hoàng Thanh Nhàn. 

- Usability and User - Friendliness Oriented Frequent Pattern Mining / Tran Minh Quang.

Luận văn công nghệ thông tin 2006

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn