Luận văn Hệ thống Thông tin 2015

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý hoàn thành năm 2015.

- Ảnh hưởng của truyền thông dựa vào máy tính lên vốn xã hội: vai trò của việc sử dụng mạng xã hội / Vạn Thị Kim Chi.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động triển khai, ứng dụng thành công hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực tại doanh nghiệp / Nguyễn Phú Phương Thảo.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận của người dùng các dịch vụ OTT Massaging tại TP.Hồ Chí Minh / Nguyễn Hoàng Thành.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại đại học Công nghệ Thông tin / Nguyễn Văn Trà.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng mạng xã hội: một trường hợp tại Việt Nam / Nguyễn Thanh Khương.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Internet of Things / Đặng Thái Đoàn.

- Các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thành công của dự án gia công phần mềm cho nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thu Bông.

- Cải tiến hệ thống quản lý xe ra vào tram cân công ty CJ VINA sử dụng camera quan sát / Nguyễn Thái Bình.

- Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng hệ thống camera giám sát hành vi đối tượng / Lương Minh Huy.

- Đánh giá hệ thống bảo mật của phòng đào tạo trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) theo chuẩn ISO 27001 / Nguyễn Văn Tuyên.

- Đánh giá hiệu suất hoạt động của công ty áp dụng kỹ thuật BSC kết hợp với SLA (áp dụng cho công ty CP Jesco Asia) / Nguyễn Minh Tùng.

- Đánh giá khả năng triển khai các dịch vụ quản lý học vụ tại trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh trên nền điện toán đám mây / Huỳnh Văn Linh.

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống ngân hàng điện tử ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) / Bùi Đức Trí.

- Hành vi sử dụng ERP: kết hợp mô hình Utaut2 và mô hình IS Success / Hoàng Thế Long.

- Hệ thống thu thập thông tin nhằm hỗ trợ đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ / Đặng Nguyên Hóa. 

- Khảo sát đánh giá xu hướng hành vi sử dụng Web của khách hàng - ứng dụng tại công ty cổ phần Làm việc Thông minh / Trương Nguyễn Trúc Mai.

- Nghiên cứu mô hình kết hợp giữa CMMI Level 5 và Scrum, ứng dụng vào quy trình phát triển phần mềm tại Công ty CSC Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh Thảo.

- Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng dụng Bi trong quy trình bán hàng / Lê Thị Kim Hiền.

- Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chia sẻ tri thức của nhân viên trong ngành công nghệ thông tin / Hồ Bá Thắng.

- Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo điện tử có trả phí ở Việt Nam / Mai Thế Duyệt.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về cổng thông tin điện tử tại trường Đại học Kinh tế - Luật / Trần Thị Ánh.

- Phương pháp phát triển hệ thống thông tin tại ban thi đua - khen thưởng thành phố: đánh giá và đề xuất / Trần Trung Chính.

- Phương pháp xây dựng trọng số môn học để đánh giá các chuẩn đầu ra Abet / Đinh Nguyễn Thúy Nguyệt.

- Quản lý rủi ro an toàn thông tin trung tâm dữ liệu thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thanh Sơn.

- Ứng dụng ITIL trong việc xây dựng quy trình quản lý sự cố tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Hiếu.

- Ứng dụng thống kê vào công tác dự toán dự án phần mềm / Phạm Quang Khanh.

- Xây dựng giải pháp số hóa dữ liệu và quản lý kho cho đội tàu biển công ty Vitranschart JSC / Trương Thị Thái Minh. 

- Xây dựng hệ thống đánh giá công tác nâng lương trước thời hạn cho cán bộ trường đại học Đà Lạt / Lê Bảo Hoàng.

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài liệu minh chứng triển khai chuẩn ISO 27001:2013 sử dụng NoSQL / Phạm Quỳnh Thanh Phương.

- Xây dựng quy trình chuyển đổi từ chuẩn ISO/IEC 27001:2005 lên chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Ngân hàng Sài gòn Công thương / Lê Đình Nhật Anh.

- Xây dựng quy trình phát triển hiện thực chuyển đổi hệ thống thông tin từ dạng cài đặt trực tiếp lên nền tảng điện toán đám mây / Võ Đình Chinh.

- Xây dựng quy trình quản lý bán hàng cho công ty dược phẩm OPV / Nguyễn Đình Hoàng.

Luận văn Hệ thống Thông tin 2015

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn