Luận văn Hệ thống Thông tin 2016

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý hoàn thành năm 2016.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ nội dung số có trả phí trên Smartphone tại TP. Hồ Chí Minh / Lê Nguyễn Hoàng Khoa.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống điểm danh và ngày phép tại FPT Telecom / Trần Mộng Tuyền.

- Cải tiến hệ thống quản lý ảnh y khoa phục vụ chẩn đoán bệnh / Nguyễn Minh Toàn.

- Cải tiến quy trình hệ thống thông tin quản lý dữ liệu thầu tại Công ty DKSH Việt Nam / Đinh Thị Thu Hiền.

- Cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp phần mềm vừa và nhỏ dựa trên CMMI / Nguyễn Minh Hiếu. 

- Đánh giá khả năng thành công của P5 Framework tại Công ty Platform5 Vietnam / Đỗ Việt Linh.

- Đánh giá sự hài lòng của người dùng đối với hệ thống Performance Appraisal tại doanh nghiệp / Dương Thị Thơ.

- E-Learning tích hợp biểu đồ tư duy và đánh giá chéo trong hoạt động nhóm / Lê Hòa Hưng.

- Giải pháp hiển thị và điều phối hình ảnh trên màn hình ghép / Nguyễn Ngọc Tùng.

- Hệ thống nhận diện rủi ro tín dụng thẻ / Lê Thị Yến Nhuy.

- Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cho một công tay thiết kế vi mạch viễn thông theo chuẩn ISO 9001:2015 / Trần Thanh Linh.

- Nhận diện các yếu tố rủi ro trong quá trình triển khai dự án hệ thống thông tin tại Việt Nam / Phạm Hoàng Minh.

- Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công dự án hệ thống thông tin Agile của các công ty phần mềm startup tại TP.Hồ Chí Minh / Nguyễn Đình Nga.

- Phát triển hệ thống thông tin quản lý giao nhận cho Công ty Cổ phần kho vận Miền Nam / Võ Hoàng Trôvi.

- Trực quan hóa quy trình nghiệp vụ hướng đến các thực thể - một cách kết hợp ngôn ngữ ORM với BPMN mở rộng / Nguyễn Lê Quân.

- Xây dựng kho dữ liệu với cơ sở dữ liệu đa chiều nhằm trực quan hóa dữ liệu nhân sự trong dự án tại một công ty phần mềm / Trịnh Phong Nhã.

- Xây dựng mô hình đánh giá dự án phát triển phần mềm theo phương thức Agile / Trần Nguyễn Phương Thảo. 

- Ý định sử dụng ngân hàng điện tử: một khung tích hợp trên nền lý thuyết hành vi dự định / Trần Huy Hoàng.

Luận văn Hệ thống Thông tin 2016

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn