Luận văn Hệ thống Thông tin 2019

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý hoàn thành năm 2019.

- Áp dụng nền tảng Blockchain truy xuất nguồn gốc chất lượng nước tại Sawaco / Bùi Hoàng Tuân.

- Cải tiến quy trình công tác quản lý tại phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên Trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Quốc Việt. 

- Đề xuất giải pháp lưu trữ và chia sẻ file an toàn cho Trường Đại học Tài Chính - Marketing / Trần Viễn Phúc. 

- Dùng học máy xếp hạng cổ phiếu bằng các chỉ số tài chính trong quá khứ / Trần Hoàng Tuấn Anh.

- Hệ thống gợi ý bán hàng dựa trên kỹ thuật Deep Learning / Thái Thị Ngọc Lý.

- Tối ưu hóa tuyến giao hàng: một nghiên cứu áp dụng cho công ty Dược tại thành phố Hồ Chí Minh / Mã Trường Chu.

- Ứng dụng mô hình mạng Neural trong dự đoán giá chứng khoán Việt Nam / Phạm Phú Thọ.

- Ứng dụng và đánh giá hiệu quả giải pháp phân tích cảm xúc văn bản tiếng Việt trong thương mại điện tử / Đào Lê Trinh.

- Xây dựng Data Warehouse Business Intelligence cho công ty ngành Nhựa tại TP.Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Tài.

- Xây dựng hệ thống trí tuệ kinh doanh quản trị hiệu quả vận hành của hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm / Võ Thị Mỹ Hạnh.

- Xây dựng module phân loại món ăn hỗ trợ gợi ý chọn món trên website đặt hàng / Phạm Long Vỹ.

- Xây dựng phương pháp dự đoán kết quả học tập sinh viên hỗ trợ hệ thống quản lý học vụ / Nguyễn Thanh Xuân Trâm.

Luận văn Hệ thống Thông tin 2019

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn