Luận văn Khoa học Máy tính 2014

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính hoàn thành năm 2014.

- Áp dụng Argumentation vào so trùng các lược đồ khái niệm trong tìm kiếm thông tin trên thư viện điện tử / Nguyễn Xuân Nam.

- Kết hợp các phương pháp sinh mẫu thử tự động và khoanh vùng lỗi để tăng hiệu quả trong quá trình kiểm thử phần mềm / Phạm Hồng Long.

- Kết nối từ điển với Wikipedia / Trần Quang Vinh.

- Khám phá luật kết hợp định lượng hướng thời gian trong hệ giáo dục theo quy chế tín chỉ / Hoàng Thị Hồng Vân.

- Khảo sát và đánh giá hiệu quả của phương pháp phát hiện chuỗi con bất thường trên dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào máy Vector hỗ trợ / Nguyễn Bá Thu. 

- Kiểm định hình thức vi mạch bất đồng bộ bằng phương pháp kiểm tra mô hình / Nguyễn Thiện Tín.

- Kiểm tra mô hình Petri Nets sử dụng Framework Pat / Lê Đình Thuận.

- Lọc nhiễu ảnh y khoa dựa trên miền Curvelet Domain / Nguyễn Thanh Tân.

- Một mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ xác suất / Trần Đức Hiếu.

- Phân giải nhập nhằng thực thể trong mạng xã hội Twitter / Văn Khánh Duy.

- Phân loại cảm xúc văn bản tiếng Việt theo đối tượng / Nguyễn Thanh Tùng.

- Phân loại đối tượng chuyển động trong đoạn video / Hoàng Phương Thi.

- Phân loại tin tức trên báo điện tử tiếng Việt / Đồng Thanh Đức.

- Phân lớp bán giám sát dữ liệu chuỗi thời gian / Võ Thành Vinh. 

- Phân lớp sinh viên dựa trên kết quả học tập trong hệ thống giáo dục theo quy chế tín chỉ / Nguyễn Trúc Mai Anh.

- Phân tích đặc trưng tình hình giao thông các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM dựa trên dữ liệu GPS / Lê Viết Hoàng Nguyên.

- Phát hiện bất thường trên dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào điểm cực trị quan trọng / Nguyễn Huy Kha.

- Phát hiện motif trên dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào phép biến đổi ESAX / Vũ Thị Thái Linh.

- Sử dụng "Contextual Valence Shifters" để phân loại cảm xúc cho các văn bản đơn giản trong một lĩnh vực / Võ Ngọc Phú.

- Tăng cường chất lượng ảnh y khoa dựa trên Dual Tree Complex Wavelet Transform / Lê Vinh Vĩnh Phúc. 

- Tăng tốc quá trình phát hiện phân loại phương tiện giao thông bằng GPU / Cao Minh Vũ.

- Theo dõi đối tượng dựa trên đường viền / Lê Văn Phong.

- Thiết kế lõi vi xử lý tín hiệu số theo định hướng Asic tạo tiền đề phát triển ứng dụng xử lý hình ảnh và âm thanh / Lê Hữu Khôi Nguyên

- Truy hồi ý kiến trên báo điện tử tiếng Việt / Bùi Nguyễn Tây Nguyên.

- Tự động hóa xây dựng mô hình Arima để dự báo chuỗi thời gian / Dương Hớn Minh.

- Ứng dụng phát hiện chuỗi con bất thường trong dự báo dữ liệu chuỗi thời gian bằng phương pháp Holt-Winters / Trần Duy Lộc.

- Ước lượng các hệ số cho phương pháp làm trơn hàm mũ Winters bằng Metaheuristic / Nguyễn Minh Trọng.

- Xây dựng bộ tính toán Sine và Cosine dựa trên lõi xử lý dấu chấm tĩnh 32 bit / Nguyễn Xuân Mỹ.

- Xây dựng Framework tổng quát cho hệ thống phát hiện và phân loại phương tiện giao thông / Thái Ngọc Dung.

Luận văn Khoa học Máy tính 2014

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn