Luận văn Khoa học Máy tính 2016

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính hoàn thành năm 2016.

- Áp dụng đặc tả hình thức vào mô hình đặc tả yêu cầu phần mềm I* / Bùi Công Tuấn.

- Bảo vệ đặc trưng sinh trắc trong xác thực từ xa bằng vi xử lý bảo mật / Lục Minh Tuấn.

- Cải tiến giải thuật 1-NN phân lớp dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào một kỹ thuật nhánh và cận / Đoàn Dũ.

- Cải tiến phân lớp dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào sự sàng lọc tập huấn luyện và độ đo bất biến độ phức tạp / Huỳnh Tấn Lộc.

- Dự báo dữ liệu chuỗi thời gian có tính hỗn loạn sử dụng mạng nơ-ron RBF / Nguyễn Văn Trực.

- Kỹ thuật khuyến nghị tương tác người dùng tự nhiên ứng dụng trong ngành du lịch / Nguyễn Minh Thành.

- Lọc thông tin riêng trong bệnh án điện tử / Nguyễn Đông Phương.

- Mạng xã hội hỗ trợ khắc phục thảm họa / Nguyễn Duy Tài.

- Nghiên cứu phát triển cơ chế đặc tả, thực thi chính sách cho mô hình điều khiển truy xuất trên thuộc tính / Lê Thanh Bình.

- Nghiên cứu phát triển mô hình điều khiển truy xuất cho dữ liệu lớn / Trần Thế Sĩ.

- Nghiên cứu và xây dựng giải pháp giải quyết các bài toán điều khiển Quadrotor / Phan Đình Thế Duy.

- Nghiên cứu, cải tiến tốc độ xử lý chuỗi sinh học bằng phần cứng / Hồ Hoàng Nguyên.

- Nghiên cứu, phát triển công cụ trực quan hóa dữ liệu đánh giá hiệu suất máy tính cụm / Huỳnh Vang. 

- Phân loại đối tượng chuyển động trong video / Lưu Thế Phương.

- Phát hiện tất cả các xu hướng thường xuyên trong dữ liệu chuỗi thời gian / Đỗ Duy Quốc.

- Phương pháp phân tích các bất thường trên ảnh chụp MRI não người / Lê Ngọc Dương Thanh.

- Sử dụng các mô hình Petri Net nâng cao để kiểm chứng một mạng cảm ứng không dây / Trịnh Văn Giang.

- Tìm chuỗi con bất thường trong dữ liệu chuỗi thời gian bằng phương pháp đánh giá hệ số bất thường / Ngô Duy Khánh Vy.

- Trực quan hóa các đối tượng toán học / Thái Anh Vỹ.

- Ước lượng mật độ giao thông dựa vào video quan sát / Huỳnh Chí Kiên.

- Xây dựng đồ thị luồng điều khiển từ mã nhị phân ứng dụng Android / Nguyễn Hữu Hoàng.

- Xử lý truy vấn tất cả K láng giềng gần nhất cho tập dữ liệu khối lượng lớn nhiều chiều / Cao Hữu Vũ Lam.

- Building a framework for secured openflow switch based on FPGA / Ho Quang Chi Bao.

- Multi-core architecture for DoS/DDoS countermeasure based on recofigurable hardware / Biet Nguyen Hoang.

Luận văn Khoa học Máy tính 2016

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn