Luận văn Khoa học Máy tính 2017

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính hoàn thành năm 2017.

- Biểu diễn và kiểm chứng tắc nghẽn với xác suất trên mạng cảm ứng không dây bằng Coloured Petri Net / Đào Thị Thu Trang. 

- Dùng Deep Learning để khai phá quan điểm / Nguyễn Viết Thuận.

- Gom cụm dữ liệu chuỗi thời gian dựa trên nguyên lý MDL / Diệp Hưng.

- Hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh bằng học máy / Võ Văn Vinh.

- Hệ hỗ trợ lập lịch dự án kiểm thử phần mềm với dữ liệu / Đoàn Xuân Duy. 

- Hiện thực hệ thống phát hiện xâm nhập mạng dựa trên sự bất thường sử dụng FPGA & GPU / Trần Nguyên Võ. 

- Hỗ trợ xếp lịch cho kênh mua sắm trên sóng truyền hình / Nguyễn Quốc Thịnh.

- Huấn luyện mạng nơ-ron bằng giải thuật Levenberg-Marquardt cho bài toán dự báo dòng chảy trên sông / Mai Văn Tinh.

- Kết chuỗi con trên dữ liệu chuỗi thời gian với sự hỗ trợ của cây chỉ mục TS-Tree / Lê Nhựt Trường. 

- Kết hợp mô hình Convolution Neural Network và Long Short-term Memory để phân tích cảm xúc văn bản tiếng việt / Nguyễn Công Đính. 

- Kết hợp thu giảm số chiều và kỹ thuật lập trình đa luồng để tăng tốc gom cụm dữ liệu chuỗi thời gian với độ đo xoắn thời gian động / Trần Nhật Tuấn. 

- Khai phá gia tăng mẫu phổ biến trong cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian / Trần Ngọc Như Quỳnh.

- Khai phá luật kết hợp với đa ngưỡng hỗ trợ tối thiểu / Đặng Ngọc Vũ.

- Khai thác kỹ thuật học chuyển đổi cho việc gom nhóm sinh viên / Trịnh Thị Hồng Nhung.

- Khai thác mẫu tuần tự để phân tích hành vi chuyến đi người dùng / Võ Văn Mỹ.

- Lập lịch hỗ trợ việc đưa đón học sinh phổ thông / Trần Bảo Phong.

- Một số cải tiến về việc kết chuỗi con trên dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào hệ số tương quan Pearson / Lương Văn Đô.

- Nghiên cứu phát triển mô hình điều khiển truy xuất cho dữ liệu NoSQL / Hà Xuân Sơn. 

- Phân lớp dữ liệu chuỗi thời gian dựa trên thông tin Motif (Time Series Classification Based on Motifs) / Nguyễn Văn Kiên.

- Phân tích lưu lượng mạng Background và Foreground / Bùi Tiến Đức.

- Phân tích và xây dựng mô hình dự báo giá vé máy bay / Vũ Hoàng Việt.

- Phát hiện Motif trên dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào giải thuật Sequitur / Nguyễn Ngọc Phiên.

- Phát triển phương pháp học bán giám sát cho vấn đề dữ liệu thưa trong phân loại sinh viên sớm / Đinh Khắc Huy. 

- So sánh hiệu quả của hai phương pháp phân đoạn (IEP và PIP) trong bài toán phát hiện bất thường trên dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào nhận dạng điểm ngoại biên / Đặng Danh Hữu.

- So sánh hiệu quả một số giải thuật Metaheuristic để huấn luyện mạng thần kinh nhân tạo cho bài toán dự báo dòng chảy / Nguyễn Phương Nhung. 

- Sử dụng mô hình chủ đề cho bài toán phân loại Metagenomic / Quách Đình Hoàng.

- Thực hiện che dấu thông tin riêng trong bệnh án điện tử dựa trên Ontology và học máy / Lê Văn. 

- Tìm hiểu và phát triển hệ thống quản lý và xử lý chấm điểm tự động bài kiểm tra / Nguyễn Thiện Khánh.

- Tìm kiếm mô típ trên dữ liệu chuỗi thời gian với độ đo xoắn thời gian động dựa vào cấu trúc chỉ mục TS-Tree / Ngô Thảo Chương.

- Truy hồi thông tin trong bệnh án điện tử / Nguyễn Thành Phương.

- Truy vấn ảnh trong tập dữ liệu ảnh lớn dựa trên nội dung / Hoàng Văn Nhật Vũ.

- Tự động hóa xây dựng giao diện người dùng dựa trên thiết kế chi tiết / Nguyễn Khắc Trung.

- Ứng dụng độ đo sai biệt trong giải thuật xác định K lộ trình buýt / Nguyễn Đức Đình Nghĩa.

- Ứng dụng kỹ thuật thực thi ký hiệu trong phân tích mã nhị phân / Lê Nguyên Dũng.

- Ứng dụng thuật toán giảm chiều vector vào mô hình nhận dạng các thành phần chính trên khuôn mặt sử dụng học sâu / Nguyễn Kim Lanh.

- Xác định thông tin nhạy cảm trong các bài viết trên mạng xã hội / Trần Thị Mị.

- Xây dựng công cụ xác thực văn bản giấy / Phạm Văn Hoàng.

- Xây dựng mô hình hỗ trợ ra quyết định dựa trên lập luận theo tình huống và học chuyển đổi / Phạm Thành Trí.

- Xây dựng và đánh giá hiệu suất chương trình phân tích cảm xúc tiếng Việt kết hợp khía cạnh bằng Vietnamese Treebank / Nguyễn Võ Huy Hoàng. 

- Automated security analysis of administrative tole-based access control policies with contextual information / Dinh Kim Quoc Khai.

- Repairing FPGA configuration memory errors using dynamic partial reconfiguration / Nguyen Tran Huu Nguyen.

Luận văn Khoa học Máy tính 2017

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn