Luận văn tháng 10/2023 - phần 1: Khoa học Máy tính

* Luận văn Thạc sĩ

- Các yếu tố tác động lên lợi ích cá nhân của người sử dụng: một nghiên cứu thực nghiệm về các hệ thống thông tin tại các bệnh viện tại TP.Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Huỳnh Uyên.

- Hệ thống đề xuất tài nguyên Kubernetes / Phan Đình Khánh.

- Hệ thống trích xuất biểu thức toán học trên ảnh tài liệu / Lê Anh Duy.

- Mối quan hệ giữa sử dụng mạng xã hội tại nơi làm việc và thành quả công việc của cá nhân - tình huống tại các cơ sở y tế tại Bà Rịa – Vũng Tàu / Võ Phi Thắng.

- Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật lấy mẫu phục vụ cho bài toán dự đoán điểm sinh viên đại học / Trần Thị Thu Trang.

- Phát hiện văn bản ngoại cảnh trong giao thông / Nguyễn Phạm Anh Nguyên.

- Phát triển kỹ thuật phát hiện tấn công deface / Nguyễn Trọng Đức.

- Phát triển mô hình tổng hợp novel space-time video từ tập ảnh chụp liên tục / Mai Văn Quân.

- Phương pháp học sâu bảo vệ tính riêng tư / Trần Trương Tuấn Phát.

- Trích xuất thông tin thực thể và quan hệ trong văn bản tiếng Việt bằng mô hình đồ thị động / Phạm Lương Hào.

- Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phát triển hệ thống tư vấn việc làm / Trương Lê Quang Pháp.

- Xác định hành vi học tập thông qua phân tích dữ liệu trên hệ thống học tập trực tuyến / Trần Huy.

- Xây dựng hệ thống khuyến nghị dựa trên Graph Neural Network / Bùi Bá Anh.

- Application of visual question answering using bert integrated with knowledge base to answer extensive question / Pham Dien Khoa.

- Ecommerce graph-based recommendation system / Vo Thi Kim Nguyet.

- Preserving privacy for publishing-time-series data with differential privacy / Lai Trung Minh Duc.

- Privacy preserving in sharing data / Nham Lap Hanh.

- QA system for real estate law in Vietnam / Pham Thanh Huu.

- Self-authentication in the iots/transportation system / Tran Van Hau.

Luận văn tháng 10/2023 - phần 1: Khoa học Máy tính

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn