Luận văn toán ứng dụng 2013

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng hoàn thành năm 2013.

- Bài toán Riemann cho dòng lưu chất chảy trong ống có tiết diện gián đoạn / Đào, Huy Cường.

- Hồi quy bán thấm số và ứng dụng / Nguyễn Trọng Vinh.

- Lý thuyết ổn định Lyapunov và một số ứng dụng / Trần Vũ Hoàng Bảo.

- Mô phỏng chuyển động của hạt vi mô / Lê Thị Thùy Vân.

- Mô phỏng sóng nước nông trong mặt phẳng nghiêng dùng phương pháp smoothed particle hydrodynamics / Đặng Lê Quang.

- Nghiên cứu các mô hình xấp xỉ và nội suy để xây dựng các thuật toán lọc và nén âm thanh / Huỳnh Ngọc Thái Duy.

- Nghiên cứu một số mô hình nhận dạng hình học và ứng dụng / Lê Văn Quang.

- Nón lồi và ứng dụng / Huỳnh Ngọc Thái Chân.

- Sóng lưu động của mô hình Elliptic-Hyperbolic trong chuyển pha động lực học bằng phương pháp biến thiên nhớt - mao dẫn / Mai Thị Hồng.

- Sự tồn tại của sóng lưu động trong phương trình Euler nén được với nhớt và mao dẫn / Thạch Phước.

- Toán tử dương trong không gian Banach và ứng dụng / Võ Duy Tâm.

- Tối ưu hóa chọn sau tham số điều chỉnh Tikhonov giải bài toán phi tuyến đặt không chỉnh / Nguyễn Hiếu Định. 

- Ứng dụng hồi quy bán tham số trong khoa học xã hội / Hà Như Mai.

Luận văn toán ứng dụng 2013

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn