Luận văn toán ứng dụng 2014

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng hoàn thành năm 2014.

- Bài toán Riemann cho dòng nước nông với đáy gián đoạn / Nguyễn Ái Nguyên.

- Các mô hình phân tích số liệu mảng sử dụng với phần mềm STATA - ứng dụng phân tích số liệu ngành Dệt may Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2010 / Phan Huy Bằng.

- Các phép toán của giải tích ngẫu nhiên thông qua mô hình Black-Scholes ứng dụng trong tài chính / Nguyễn Văn Bé.

- Hồi quy thành phần chính và ứng dụng / Nguyễn Đức Tuệ.

- Khôi phục tín hiệu nén trong miền Wavelet sử dụng mô hình cây Markov ẩn / Hoàng Đức Hảo.

- Lý thuyết trò chơi và ứng dụng / Nguyễn Thị Thanh Vui.

- Mô hình phương pháp sai phân nhiều bước và ứng dụng / Đinh Thị Phượng.

- Mô phỏng giao thông trong đường hầm bằng phương trình Lighthill-Whitham-Richards / Phan Thị Ngọc Hân.

- Một số ứng dụng của lý thuyết trò chơi vào quản lý tài nguyên nước / Nguyễn Ngọc Quỳnh Như.

- Một vài tiêu chuẩn tường minh cho tính ổn định mũ của các hệ phi tuyến / Tô Thị Thùy Trang.

- Một vài tính chất định tính của phương trình vi phân đa trị và ứng dụng / Đặng Văn Yên.

- Phương pháp xấp xỉ Stein và một số ứng dụng / Bùi Gia Hiếu.

- Phương trình schrodinger và ứng dụng / Phạm Thị Hoài.

- Phương trình tích phân kỳ dị và ứng dụng / Phó Kim Hưng.

- Tính chất tập nghiệm của một dạng bao hàm thức vi phân và ứng dụng / Nguyễn Văn Mừng.

- Toán tử đơn điệu và một số ứng dụng / Nguyễn Văn Dương.

- Ứng dụng lý thuyết trò chơi giải quyết xung đột về môi trường / Cù Xuân Thành.

- Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán điện từ trường trên đường dây siêu cao thế / Đỗ Thị Đoan Hiền.

- Ứng dụng phương trình tích phân Volterra vào việc phân tích Composite dầm thép-bê tông / Ngô Đức Thịnh.

- Về phương pháp lặp Landweber tìm nghiệm bài toán đặt không chỉnh / Ngô Thụy Khuyên.

- Về phương pháp Tikhonov giải một lớp phương trình tích phân Fredholm loại 1 / Đỗ Thị Thúy Vân.

- Về tính ổn định của các hệ dương có chậm / Cao Thị Ngọc Thu.

- Về tính ổn định của một lớp hệ phương trình vi phân phi tuyến với chậm / Nguyễn Thu Hồng.

- Xây dựng công cụ tin học hỗ trợ tính toán dòng chảy trên kênh sông / Nguyễn Trung Đức.

Luận văn toán ứng dụng 2014

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn