Luận văn toán ứng dụng 2021

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng hoàn thành năm 2021.

- Đối ngẫu mạnh cho bài toán tối ưu vectơ sử dụng bổ đề farkas strong duality for vector optimization problems via vector farkas lemmas / Lê Trần Nhã Thi.

- Động lực biên độ của sóng trong va chạm của sóng tuyến tính có nhiễu phi tuyến / Nguyễn Đức Hiếu.

- Lớp các xấp xỉ / Trần Đức Sơn.

- Một số mô hình chuỗi thời gian và ứng dụng / Nguyễn Minh Duy.

- Phương trình ma trận với trung bình nhân có trọng số và ứng dụng / Nguyễn Thị Hồng Vân.

- Sự tồn tại nghiệm và phương pháp giải gần đúng một số phương trình ma trận phi tuyến / Trần Nhật Minh.

- Thuật toán sinh lưới đa giác và ứng dụng để giải phương trình đạo hàm riêng / Nguyễn Thị Kim Duyên.

- Tính đặt chỉnh Levitin-polyak của bài toán cân bằng hai mức và ứng dụng / Nguyễn Thị Kiến Trúc.

- Tối ưu hóa vector với cấu trúc thứ tự thay đổi trong điều trị xạ trị / Đỗ Thành Đại.

Luận văn toán ứng dụng 2021

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn