Mức tiêu thụ năng lượng các tòa nhà

Luận văn Thạc sĩ “Tối ưu hóa ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà dựa trên các thuật toán trí tuệ nhân tạo”.

Tác giả: Lê Tấn Tài.

Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng.

Năm bảo vệ: 2020.

- Hệ thống năng lượng Việt Nam, khai phá dữ liệu (data mining), mạng thần kinh nhân tạo (ANNs), cây phân loại hồi quy (Cart), tự động phát hiện tương tác Chi-Squared.

- Hồi quy tuyến tính, hồi quy tuyến tính tổng quát (Genlin), máy hỗ trợ vectơ (SVM), mô hình kết hợp (Ensemble Model).

- Xác định những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ năng lượng của căn hộ chung cư, kiểm định thang đo, phần mềm thống kê SPSS, SPSS modeler (clementine), phương pháp Cross Validation (kiểm chứng chéo), kiểm định Crombach’s Alpha.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] L. T. Tài, “Tối ưu hóa ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà dựa trên các thuật toán trí tuệ nhân tạo”, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM), TP.Hồ Chí Minh, 2020.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=25&ID=30791

Mức tiêu thụ năng lượng các tòa nhà

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn