Cơ học kỹ thuật

Sách “Cơ học kỹ thuật - Engineering Mechanics: giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật”.

Tác giả: Nguyễn Văn Khang.

Năm xuất bản: 2016.

Cơ học là khoa học nghiên cứu chuyển động và cân bằng của các vật thể. Trong đó, cơ học Newton nghiên cứu chuyển động và cân bằng của các vật thể có kích thước đủ lớn so với kích thước nguyên tử và có vận tốc đủ nhỏ so với ánh sáng.

Tuỳ theo từng quan điểm, người ta có thể phân loại cơ học thành: cơ học lý thuyết và cơ học ứng dụng, cơ học vật lý và cơ học kỹ thuật v.v… Cơ học vật lý là lĩnh vực cổ nhất và phát triển hoàn thiện nhất của vật lý. Trong đó, chủ yếu nghiên cứu chuyển động cơ học và cân bằng của chất điểm, hệ các chất điểm và một vài mô hình vật rắn đơn giản.

Cơ học kỹ thuật là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu chuyển động và cân bằng của các hệ kỹ thuật. Đó là các máy, các công trình xây dựng, các phương tiện giao thông vận tải, v.v… Các mô hình cơ học của hệ kỹ thuật cho đến giữa thế kỷ 20 thường là mô hình hệ các chất điểm và các mô hình đàn hồi đơn giản. Từ giữa thế kỷ 20 đến nay, các mô hình cơ học của các hệ kỹ thuật thường được sử dụng là mô hình hệ các vật rắn, hệ các phần tử hữu hạn, hệ các vật thể đàn hồi, hệ các môi trường liên tục, v.v…

Sách trình bày các nội dung:

- Tĩnh học vật rắn: hệ tiên đề tĩnh học, liên kết và phản lực liên kết, hệ lực phẳng và điều kiện cân bằng của vật rắn phẳng, hệ lực không gian và điều kiện cân bằng của vật rắn không gian, trọng tâm vật rắn, ma sát giữa các vật rắn.

- Động học vật rắn: động học điểm, cơ sở động học vật rắn, chuyển động tương đối của điểm và vật rắn, động học vật rắn chuyển động song phẳng, động học vật rắn không gian.

- Động lực học vật rắn: các định luật cơ bản của động lực học chất điểm, cơ sở phương pháp động lượng và năng lượng, một số nguyên lý cơ học, động lực học vật rắn không gian, va chạm của các vật rắn, động lực học chuyển động tương đối, dao động tuyến tính và ổn định chuyển động.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] N. V. Khang, Cơ học kỹ thuật - Engineering Mechanics: giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật. Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2016.

Cơ học kỹ thuật

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn