Kỹ nghệ phần mềm

Sách “Kỹ nghệ phần mềm”

Tác giả: Lê Văn Phùng

Năm xuất bản: 2014

Kỹ nghệ phần mềm là một trong những môn học chuyên ngành quan trọng của ngành công nghệ thông tin. Sau 30 năm phát triển, kỹ nghệ phần mềm (software engineering - SE) đến nay đã đi đến kỷ nguyên mới, đó là một lĩnh vực phát triển không ngừng qua nhiều giai đoạn và đang thu hút được nhiều nhà khoa học quan tâm.

Kỹ nghệ phần mềm (hay còn gọi là công trình học phần mềm) được xem như là một tên gọi chỉ cách thức làm phần mềm theo tác phong công nghiệp. Các phương pháp, công cụ, thủ tục của SE đã được chấp nhận và ứng dụng thành công trong rất nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghiệp. Các nhà quản lý và chuyên gia công nghệ thông tin đều nhận ra nhu cầu về cách tiếp cận có nguyên tắc hơn tới việc phát triển phần mềm. Kỹ nghệ phần mềm quan tâm đến việc làm thế nào để tạo ra sản phẩm phần mềm đạt hiệu quả nhất.

Sách trình bày các nội dung:

- Các khái niệm cơ bản về phần mềm và kỹ nghệ phần mềm.

- Đặc tả yêu cầu phần mềm và yêu cầu hệ thống.

- Thiết kế phần mềm và lập trình hiệu quả.

- Kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng, hướng thành phần và hướng dịch vụ.

Kỹ nghệ phần mềm

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn