Ăn mòn và bảo vệ vật liệu

Sách "Ăn mòn và bảo vệ vật liệu".

Tác giả: Alain Galerie, Nguyễn Văn Tư.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật.

Năm xuất bản: 2002.
 


Ăn mòn và hiệu quả của nó là một thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Thiệt hại to lớn do ăn mòn gây nên không chỉ giới hạn trong chi phí bảo dưỡng thường xuyên và thay thế vật liệu mà còn phải kể đến những nguy hại luôn rình rập đe doạ mỗi chúng ta nói riêng và môi trường nói chung. Do đó, một sự phân tích khoa học ngắn gọn các quá trình ăn mòn và đề ra các giải pháp kỹ thuật thích hợp nhằm chống ăn mòn đều có thể mang lại hiệu quả đáng kể. Để thực hiện được điều này, trước hết cần phải nắm vững những cơ sở hoá lý của quá trình ăn mòn và có cách nhìn cụ thể về từng loại môi trường khác nhau nhằm đạt được hiệu quả cao trong công tác chống ăn mòn. 
 

Ở các nước công nghiệp phát triển, người ta ước tính thiệt hại do ăn mòn chiếm khoảng 4,2% tổng sản phẩm quốc dân. Thiệt hại sẽ còn lớn hơn nếu tính cả chi phí cho việc bảo dưỡng, thay thế vật liệu và hậu quả của ăn mòn làm ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái. Ở Việt Nam, do khí hậu nóng, ẩm, tỉ lệ vật liệu kim loại sử dụng còn cao vì vậy thiệt hại do ăn mòn có thể lớn hơn.
 

Tuy các dạng ăn mòn có tỷ lệ thiệt hại rất khác nhau, song không vì tỷ lệ thiệt hại thấp mà xem nhẹ việc chống ăn mòn. Do vai trò quan trọng của vật liệu kim loại trong quá trình phát triển kinh tế, vấn đề ăn mòn và bảo vệ chúng luôn luôn được quan tâm ở mức độ cao.
 

Sách trình bày các nội dung

Ăn mòn kim loại và bảo vệ chống ăn mòn kim loại.

- Ăn mòn dưới ứng suất, ăn mòn khí quyển, ăn mòn trong môi trường đất.

- Ăn mòn trong môi trường nước ngọt và nước biển, ăn mòn khô, ăn mòn vật liệu phi kim loại.

Ăn mòn và bảo vệ vật liệu

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn