Công tác Xưởng in

CÔNG TÁC ISO & IN ẤN NĂM 2022-2023

I. CÔNG TÁC ISO

1.1 Hồ sơ trang thiết bị

- Bảng vẽ Phòng cháy chữa cháy

- Bảng vẽ Sơ đồ Tòa nhà (Nhà C1) 

1.2 Hồ sơ lưu ISO 2022 - 2023

* Mảng chiến lược trường

* Chính sách chất lượng trường

- Mục tiêu chất lượng (XI_MT3)

- Bảng theo dõi tiến độ thực hiện Mục tiêu chất lượng (MT3) 

- Nhận diện rủi ro

- Phiếu báo in, Kế hoạch in, Báo cáo

- Phiếu yêu cầu sửa chữa

- Quy trình ISO

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Phân công nhiệm vụ

III. BÁO CÁO THU - CHI 2022-2323

- Thu - Chi năm 2022
- Chi tiết chi năm 2022
- Thu - Chi năm 2023

Công văn:

1. Quy chế hoạt động in
2.  Giấy phép in (file word)
3. Quyết định thành lập XI

4.  Báo cáo_giải trình_KT_NB
5. Báo cáo tình hình hoạt động TV - GT - XI
6. Điếu chỉnh BB-KT-NB_TV-GT-XI
7. Báo cáo Hoạt động Xưởng in 2019-2023-P. KHTC
8. Thống kê doanh Thu từ 2020 - 2023_BC T.26-4-2024 

8. Báo cáo Hoạt động Thư viện; giao trinh
 


Tính giá công in
1. Tính giá công in T.1-2024

2. Tính giá công in  F11-T.4-2024

Công tác Xưởng in

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn