Quy trình ISO 9001: 2015

1. Sơ đồ tổ chức công việc 

2. Mục tiêu chất lượng 2019-2020Mục tiêu chất lượng 2020-2021 

3. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019-2020Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020-2021 

4. Bảng theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019-2021Bảng theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020-2021 

5Quyết định 3184/QĐ-ĐHBK-TCHC (hợp nhất TV, Ban giáo trình)

6. Quyết định 1970 về quyền hạn và trách nhiệm (đơn vị Thư viện tr.17-18)

7. Chiến lược phát triển Thư viện giai đoạn 2016-2020 định hướng 2030

8. Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2016-2020 định hướng 2030

9. Chính sách chất lượng trường năm 2020; chính sách chất lượng trường năm 2021 (MTCL) 

10. Sổ tay chất lượng trường

11. Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tháng 02/2020 (đơn vị tr.16)

12. Kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ngày 6/5/2020 (Cty BSI thực hiện, đơn vị tr.11)

13. Danh mục quy trình ISO Thư viện (cấp Trường: 4 quy trình; Đơn vị: 9 quy trình)
 

I. QUY TRÌNH ISO CẤP TRƯỜNG 

II. QUY TRÌNH ISO CẤP ĐƠN VỊ 

STT

TÊN QUY TRÌNH

SỐ HIỆU QT

MÃ SỐ BIỂU MẪU

NHÓM THỰC HIỆN

1

Quy trình quản lý trang thiết bị

BK-QT-GN-007-11

BM501/ GN-007-11

BM502/ GN-007-11

Tổ CNTT & TT

2

Quy trình quảng bá thông tin Thư viện

BK-QT-PR-007-11

BM503/ PR-007-11

BM504/ PR-007-11

Tổ CNTT & TT

3

Quy trình in ấn phẩm

BK-QT-RD-011-11 BM01/ RD-011-11
BM02/ RD-011-11
BM03/ RD-011-11

BM04/ RD-011-11
Tổ XI

4

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu

BK-QT-GN-006-11

BM201/ GN-006-11

BM202/ GN-006-11

BM203/ GN-006-11

BM204/ GN-006-11

Tổ Nghiệp vụ

5

Quy trình thanh lý tài liệu

BK-QT-ED-022-11

BM201/ ED-022-11

Tổ Nghiệp vụ

6

Quy trình giới thiệu và HDSD Thư viện

BK-QT-PR-005-11

BM301/ PR-006-11

Tổ Phục vụ

7

Quy trình phục vụ bạn đọc

BK-QT-PR-006-11

BM301/ PR-006-11

BM302/ PR-006-11

BM303/ PR-006-11

BM304/ PR-006-11

Tổ Phục vụ

8

Quy trình tổ chức kho

BK-QT-ED-022-11

BM202 GN-006-11

Tổ Phục vụ

9

Quy trình khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng

BK-QT- PR-009-11

BM304/ PR-009-11

Tổ Phục vụ

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BÊN NGOÀI THƯ VIỆN
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ

STT

TÊN BIỂU MẪU

MÃ SỐ BIỂU MẪU

ĐƠN VỊ

1

Mẫu dự toán mua sắm thiết bị, vật tư, dụng cụ

Mẫu: M.02.02 

P.QTTB

2

Thư đề nghị báo giá chào hàng cạnh tranh có giá trị dưới 20 triệu

Mẫu: 01A-QTTB

P.QTTB

3

Thư đề nghị báo giá chào hàng cạnh tranh có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu

Mẫu: 01B-QTTB

P.QTTB

4

Biên bản xét chọn thầu có giá trị từ 5 triệu đến dưới 20 triệu

Mẫu: 02A-QTTB

P.QTTB

5

Biên bản xét chọn thầu có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu

Mẫu: 02B-QTTB

P.QTTB

6

Quyết định thành lập tổ xét thầu

Mẫu: 03A-QTTB

P.QTTB

7

Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh

Mẫu: 03AB-QTTB

P.QTTB

8

Mẫu hợp đồng kinh tế có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu

Mẫu: 01-QTTB

P.QTTB

9

Mẫu Biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị

Mẫu: 02-QTTB

P.QTTB

10

Mẫu Biên bản Nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng kinh tế có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu)

Mẫu: 03-QTTB

P.QTTB

11

Mẫu biên bản tài sản.

Mẫu: C50-HD

P.QTTB

12

Sổ theo dõi tài sản

Mẫu: Sổ theo dõi-QTTB

P.QTTB

13

Mẫu giấy thanh toán tiền

Mẫu: giấy thanh toán-KHTC

P.KHTC

14

Phiếu yêu cầu sửa chữa

Mẫu:  20-QTTB

P.QTTB

15

Phiếu đề nghị cung cấp thiết bị

Mẫu: 23 - QTTB

P.QTTB

16

Mẫu thanh lý tài sản

Mẫu: thanh lý-QTTB

P.QTTB

 P/S: Biểu mẫu đã thực hiện

Quy trình ISO 9001: 2015

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn