Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình

Sách “Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình: ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng”.

Năm xuất bản: 2020

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (định mức dự toán khảo sát xây dựng) quy định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình được lập trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; quy phạm về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hoá chung trong ngành khảo sát xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức. Trong đó, thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác khảo sát theo điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc.

Sách trình bày các nội dung:

- Đào đất đá để lấy mẫu thí nghiệm, thăm dò địa vật lý, khoan, bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn (khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước > 9m).

- Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan, thí nghiệm tại hiện trường, đo lưới khống chế mặt bằng, đo khống chế cao.

- Đo vẽ mặt cắt địa hình, số hoá bản đồ địa hình, đo vẽ bản đồ, đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và máy thuỷ bình điện tử, phân cấp địa hình.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] Bộ Xây dựng, Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình: ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Hà Nội: Nxb Xây dựng, 2020.

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn