Mạng cung cấp và phân phối điện

Sách “Tính toán mạng cung cấp và phân phối điện”.

Tác giả: Bùi Ngọc Thư (chủ biên), Phan Thị Thanh Bình, Phan Quốc Dũng, Dương Lan Hương, Phan Thị Thu Vân.

Năm xuất bản: 2018.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Điện lực giữ một vai trò then chốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ khâu sản xuất, truyền tải đến phân phối điện năng tới các hộ tiêu thụ phải thực hiện đồng bộ, đúng quy hoạch theo chiến lược phát triển năng lượng của mỗi quốc gia. Từ khi phát minh ra điện đến nay, điện năng đã chiếm vị trí hàng đầu trong các nguồn năng lượng, vì nó có nhiều ưu điểm tuyệt đối mà các nguồn năng lượng khác không có như: dễ dàng chuyển thành các dạng năng lượng khác (nhiệt, cơ, hóa,…), dễ chuyển tải, hiệu suất cao.


Điện năng trong quá trình sản xuất và phân phối có ba điểm chủ yếu sau đây:

- Khác với hầu hết các loại sản phẩm, điện năng sản xuất ra, nói chung không tích trữ được (trừ một vài trường hợp cá biệt với công suất rất nhỏ như pin, acquy). Tại mọi thời điểm luôn luôn phải đảm bảo cân bằng giữa lượng điện năng sản xuất và tiêu thụ.

- Quá trình điện xảy ra rất nhanh. Chẳng hạn sóng điện từ lan truyền trong dây dẫn với tốc độ rất lớn, xấp xỉ bằng tốc độ ánh sáng. Quá trình ngắn mạch, sóng sét lan truyền, đóng cắt thiết bị điện, tác động của thiết bị bảo vệ… đều xảy ra trong thời gian nhỏ hơn phần mười giây.

- Công nghiệp điện lực có liên quan chặt chẽ đến nhiều ngành kinh tế quốc dân, là một trong các động lực tăng năng suất lao động, tạo nên sự phát triển nhịp nhàng trong các thành phần cơ cấu kinh tế và xã hội.


Gần 70% tổng số điện năng sản xuất ra được sử dụng trong các xí nghiệp công nghiệp, do đó việc thiết kế hợp lý và vận hành kinh tế các hệ thống cung cấp điện sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trừ các sản phẩm về điện hóa, phần lớn các sản phẩm về cơ khí, giá thành điện chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong giá thành sản phẩm, chỉ từ 2 đến 3 phần trăm. Đầu tư về hệ thống cung cấp điện cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, vào khoảng 4 đến 6 phần trăm của tổng số vốn đầu tư của xí nghiệp. Nhưng ý nghĩa quan trọng của cung cấp điện không phải là tỷ lệ trong giá thành và vốn đầu tư, mà ở chỗ hệ thống cung cấp điện bị ngừng trệ sẽ làm cho nhà máy ngừng sản xuất, gây nên thiệt hại không lường hết được trong nền kinh tế quốc dân.


Sách trình bày các nội dung:

- Khái niệm chung về mạng và hệ thống điện, phụ tải điện và dự báo phụ tải điện, đặc tính và tham số của các phần tử trong hệ thống điện.

- Tổn thất: công suất và điện năng trong mạng điện, điện áp trong mạng điện khu vực / địa phương.

- Phương pháp: tính toán kinh tế - kỹ thuật để phân tích và lựa chọn phương án, lựa chọn tiết diện dây dẫn và dây cáp trong mạng điện.

- Tính toán: mạng điện kính đơn giản, các chế độ của mạng và hệ thống điện trên máy tính điện tử, độ bền cơ học của đường dây trên không, chiếu sáng.

- Trạm biến áp phân phối trong mạng điện địa phương, điều chỉnh điện áp trong mạng điện, giảm tổn thất công suất và điện năng trong mạch điện.

- Sự cân bằng công suất tác dụng và công suất phản kháng trong hệ thống điện, chất lượng điện năng, an toàn điện.

Mạng cung cấp và phân phối điện

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn