Phân tích thông tin có bảo mật

Sách “Nhập môn phân tích thông tin có bảo mật”.

Tác giả: Hồ Văn Canh, Nguyễn Viết Thế.

Năm xuất bản: 2010.

Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông.

Như chúng ta đều biết vai trò quan trọng của an toàn thông tin trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. Người ta chia các vi phạm an toàn thông tin trên mạng truyền dẫn nói chung, mạng máy tính nói riêng thành loại thụ động và loại chủ động. Loại vi phạm thụ động chỉ nhằm mục đích là nắm bắt thông tin, có thể chỉ tìm người gửi, người nhận, mật độ thông tin trao đổi, thời gian gửi. Vi phạm thụ động thường không làm sai lệch hoặc huỷ nội dung trao đổi. Loại vi phạm chủ động có thể làm thay đổi nội dung, xoá bỏ, làm trễ thông tin đang truyền, làm biến dạng chúng, chèn thông tin giả vào thông tin thật trên mạng, thậm chí, có thể tìm cách phá sập một website nào đó.

Trong số các phương pháp đảm bảo an toàn thông tin thì phương pháp mật mã hoá được sử dụng rộng rãi và đảm bảo an toàn nhất. Tuy nhiên phương pháp mật mã hoá cũng có những yếu điểm quan trọng là nếu phương pháp mật mã hoá không tốt thì rất nguy hiểm. Vậy, làm thế nào để đánh giá được chất lượng của một hệ mật mã là tốt? Có nhiều phương pháp đánh giá chất lượng của một hệ mật như phương pháp Entropy của Shanon, nhưng phương pháp tốt nhất và là trực quan nhất, đó là phương pháp phân tích trực tiếp bản mã khi không có khoá mã trong tay mà người ta thường gọi là thám mã.

Sách trình bày các nội dung:

- Mã thám, phân tích một số luật mã thuộc hệ mật truyền thống.

- Phương pháp thám mã dữ liệu DES.

- Mật mã công khai và phương pháp thám mã.

- Phương pháp tấn công RSA không cần phân tích nhân tử.

Phân tích thông tin có bảo mật

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn