Quy trình ISO

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH ISO 9001:2015

1. Sơ đồ tổ chức công việc 

2. Mục tiêu chất lượng 2019-2020Mục tiêu chất lượng 2020-2021 

3. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019-2020Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020-2021 

4. Bảng theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019-2021Bảng theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020-2021 

5. Quyết định 3184/QĐ-ĐHBK-TCHC (hợp nhất TV, Ban giáo trình)

6. Quyết định 1970 về quyền hạn và trách nhiệm (đơn vị Thư viện tr.17-18)

7. Chiến lược phát triển Thư viện giai đoạn 2016-2020 định hướng 2030

8. Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2016-2020 định hướng 2030

9. Chính sách chất lượng trường năm 2020 

10. Sổ tay chất lượng trường

STT

TÊN QUY TRÌNH

SỐ HIỆU QT

MÃ SỐ BIỂU MẪU

NHÓM THỰC HIỆN

1

Quy trình bổ sung tài liệu

BK-QT-RD-002-11

BM201/ RD-002-11

BM202/ RD-002-11

Tổ Nghiệp vụ

2

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu

BK-QT-GN-006-11

BM201/ GN-006-11

BM202/ GN-006-11

BM203/ GN-006-11

BM204/ GN-006-11

Tổ Nghiệp vụ

3

Quy trình thanh lý tài liệu

BK-QT-ED-022-11

BM201/ ED-022-11

Tổ Nghiệp vụ

4

Quy trình giới thiệu và HDSD Thư viện

BK-QT-PR-005-11

BM301/ PR-006-11

Tổ Phục vụ

5

Quy trình phục vụ bạn đọc

BK-QT-PR-006-11

BM301/ PR-006-11

BM302/ PR-006-11

BM303/ PR-006-11

BM304/ PR-006-11

Tổ Phục vụ

6

Quy trình tổ chức kho

BK-QT-ED-022-11

BM202 GN-006-11

Tổ Phục vụ

7

Quy trình xuất bản

BK-QT-ED-026-11

BM101/ED-26-11

BM102/ED-26-11

BM103/ED-26-11

BM104/ED-26-11

BM105/ED-26-11

BM106/ED-26-11

Tổ giáo trình

8

Quy trình quản lý trang thiết bị

BK-QT-GN-007-11

BM501/ GN-007-11

BM502/ GN-007-11

Tổ CNTT & TT

9

Quy trình quảng bá thông tin Thư viện

BK-QT-PR-007-11

BM503/ PR-007-11

BM504/ PR-007-11

Tổ CNTT & TT

10

Quy trình khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng

BK-QT- PR-009-11

BM304/ PR-009-11

Tổ Phục vụ

Quy trình ISO

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn