Sách tháng 11/2023 - phần 1

- Bố trí mặt bằng - đánh giá hiệu quả công việc: nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng / Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Căn bản đo ảnh không gian lập thể số / Phan Văn Lộc.

- Chuyển đổi nhanh - cân bằng chuyền - sơ đồ chuỗi giá trị: nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng / Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Đào tạo trong công nghiệp: nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng / Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Năng suất hợp tác trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư: nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng / Hà Minh Hiệp, Đỗ Thiên Hoàng, Cao Hoàng Long.

- Nhập môn cấu tạo kiến trúc / Nguyễn Thị Thanh Nga.

- Phòng chống sai lỗi: nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng / Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Quản lý an toàn thực phẩm: nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng / Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Quản lý đổi mới sáng tạo: nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng / Hà Minh Hiệp, Đỗ Thiên Hoàng, Cao Hoàng Long.

- Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018: nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng / Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Sách tháng 11/2023 - phần 1

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn