Sản xuất thuỷ tinh

Sách “Kỹ thuật sản xuất thuỷ tinh”.

Tác giả: Đỗ Quang Minh

Năm xuất bản: 2015.

Thuật ngữ “thuỷ tinh” dùng để chỉ các chất rắn vô cơ nóng chảy, đóng rắn mà không kết tinh. Hay “thuỷ tinh” là các chất vô cơ nóng chảy được làm nguội tới trạng thái quá lạnh mà không kết tinh. Khái niệm vô định hình cũng có thể dùng nói về các chất lỏng hoặc khí, khi các phần tử cấu tạo không theo quy luật. Các chất lỏng có thể ở dạng vô định hình, cũng có thể ở dạng lỏng kết tinh, hay tinh thể lỏng. Các chất khí có thể ở dạng khí phân tử, hoặc ở dạng ion hoá mức cao plasma.

Trạng thái thuỷ tinh của vật chất vẫn thường được coi như trạng thái chất lỏng quá lạnh, không kết tinh. Về mặt nhiệt động, thuỷ tinh còn được coi như dạng chất rắn ở trạng thái giả bền, luôn có xu hướng chuyển về trạng thái tinh thể tương ứng. Theo những quan điểm như vậy, có khá nhiều giả thiết về cấu trúc thuỷ tinh. Cùng với sự phát triển của các công cụ vật lý, các quan điểm về cấu trúc thuỷ tinh vẫn liên tục hoàn thiện và phát triển.

Sách trình bày các nội dung:

- Trạng thái vô định hình và thuỷ tinh silicat, các tính chất của thuỷ tinh, quá trình nấu thuỷ tinh, lò nấu thuỷ tinh.

- Các phương pháp tạo hình thuỷ tinh, biểu đồ pha một số hệ thuỷ tinh công nghiệp, gốm thuỷ tinh, hoàn thiện và trang trí sản phẩm.

- Thuỷ tinh quang học và cáp quang, các loại kính tấm, thuỷ tinh bao bì, thuỷ tinh bông - sợi, các thuỷ tinh đặc biệt (kim loại, chống tia phóng xạ, bán dẫn, cảm quang, vât liệu y sinh), vấn đề môi trường trong công nghệ sản xuất thuỷ tinh.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] Đ. Q. Minh, Kỹ thuật sản xuất thuỷ tinh. TP.HCM: Nxb Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2015.

Sản xuất thuỷ tinh

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn