Bài toán bất đẳng thức tựa biến phân vetơ hỗn hợp

Bài báo “Tính nửa liên tục trên của ánh xạ nghiệm cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân vectơ hỗn hợp phụ thuộc tham số loại Minty”.

Tác giả: Phan Thanh Kiều, Lê Xuân Đại, Nguyễn Văn Hưng

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kĩ thuật và Công nghệ, đăng ngày 31/12/2019.

Trong bài báo này, đầu tiên chúng tôi nghiên cứu một lớp bài toán bất đẳng thức tựa biến phân vectơ hỗn hợp phụ thuộc tham số loại Minty trong không gian vectơ tôpô Hausdorff lồi địa phương, bài toán này chứa rất nhiều bài toán như là các trường hợp đặc biệt, cụ thể là: bài toán điểm bất động, bài toán điểm trùng, bài toán bù, bài toán tối ưu, bài toán mạng giao thông, bài toán bất đẳng thức biến phân vô hướng và bài toán cân bằng kinh tế.

Sau đó, chúng tôi thiết lập các điều kiện đủ cho tính chất ổn định như: tính nửa liên tục trên, tính đóng, tính liên tục ngoài và tính mở ngoài của ánh xạ nghiệm cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân vectơ hỗn hợp phụ thuộc tham số loại Minty. Các kết quả về tính nửa liên tục trên và tính đóng của ánh xạ nghiệm cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân vectơ hỗn hợp phụ thuộc tham số loại Minty là mở rộng và cải thiện một số kết quả đã được đưa ra bởi Lalitha và Bhatia.

Một ví dụ được đưa ra để chứng tỏ kết quả đạt được của chúng tôi. Các kết quả về tính liên tục ngoài và tính mở ngoài của ánh xạ nghiệm cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân vectơ hỗn hợp phụ thuộc tham số loại Minty trong bài báo này là mới. Chúng tôi cũng đưa ra một số ví dụ để chứng tỏ mối quan hệ giữa tính nửa liên tục trên, tính đóng, tính liên tục ngoài và tính mở ngoài.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE

[1] “Tính nửa liên tục trên của ánh xạ nghiệm cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân vectơ hỗn hợp phụ thuộc tham số loại Minty”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/678/872 (truy cập tháng 5 18, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/678/872

Bài toán bất đẳng thức tựa biến phân vetơ hỗn hợp

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn