Chiết xuất astaxanthin

Bài báo “Ứng dụng Visco zyme chiết xuất astaxanthin từ Haematococcus pluvialis”.

Tác giả: Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Trần Minh Lý, Trần Hoàng Dũng.

Trích trong tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kĩ thuật và Công nghệ, đăng ngày 18/8/2019.

A staxanthin là một hợp chất tự nhiên có tác dụng chống oxy hóa cao hơn vitamin C, có tác dụng kích thích tăng trưởng, kháng một số bệnh, tạo màu sắc hấp dẫn nên astaxanthin được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp, thực phẩm, y học, đặc biệt trong kĩ thuật nuôi cá hồi. Astaxanthin được thu nhận từ các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, bao gồm các loại thủy sản (vỏ tôm, cá hồi), nấm men đỏ, vi tảo, hoặc từ tổng hợp hoá học. Trong đó vi tảo lục Haematococcus pluvialis là loài tảo có khả năng tổng hợp astaxanthin cao. Đề tài thực hiện chiết xuất astaxanthin từ tảo Haematococcus pluvialis nhờ sự hỗ trợ của chế phẩm enzyme Viscozyme.

Kết quả cho thấy điều kiện chiết xuất astaxanthin từ tảo bằng enzyme tối ưu ở 40 độ C,trong 45 phút với nồng độ Viscozyme là 2%. Lượng cao chiết astaxanthin thu được đạt 35,60 mg/g tảo khô với khả năng chiết xuất chất hòa tan đạt 37%. Chiết xuất astaxanthin sử dụng Viscozyme cho kết quả tốt hơn mẫu đối chứng không sử dụng enzyme với hiệu suất thu được đạt 38%. Khả năng bắt gốc tự do ABTS của cao chiết astaxanthin có IC50 đạt 13,53 mg/l, cao gấp 3 lần Vitamin C (IC50 40, 50mg/l) và cao hơn mẫu cao chiết không dùng enzyme. Để tăng độ tan của astaxanthin đã thực hiện tạo phức phối trộn giữa astaxanthin với -cyclodextrin. Tỷ lệ phối trộn cao astaxanthin/b-cyclodextrin 1/50 hiệu quả hòa tan astaxanthin là cao nhất tương ứng với nồng độ astaxanthin 18,85 mg/l. Kết quả nghiên cứu tạo tiền đề cho các ứng dụng bổ sung cao chiết astaxanthin từ tảo Haematococcus pluvialis vào thực phẩm, nước giải khát…

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley dạng Webpage:

[1] “View of The application of Viscozyme to extract astaxanthin from Haematococcus pluvialis”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/473/841 (truy cập tháng 5 04, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/473/841

Chiết xuất astaxanthin

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn