Hấp phụ phenol đỏ

Bài báo “Nghiên cứu hấp phụ phenol đỏ bằng carbon nano ống đa tường”.

Tác giả: Huỳnh Anh Hoàng, Huỳnh Quyền

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên, đăng ngày 20/3/2020.

Vật liệu nano được biết đến từ những năm cuối thể kỷ 20 và sự ra đời của loại vật liệu này đã đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học ứng dụng vật liệu. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, vật liệu này vẫn là đối tượng được tập trung nghiên cứu. Các nghiên cứu chủ yếu hướng đến phương pháp tổng hợp, theo đó phương pháp tổng hợp carbon nano ống từ nguồn khí hydrocarbon dầu khí với sự có mặt của xúc tác và đặc biệt là các nghiên cứu liên quan tác động của hệ nano đến các định luật vật lý, hóa học, cơ học đang được áp dụng trong các hệ vĩ mô (vật liệu khối) và vi mô (nguyên tử, phân tử).

Trong nội dung bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu carbon nano từ nguồn nguyên liệu khí hóa lỏng (Liquefied petroleum gas, LPG) bằng phương pháp kết tụ hóa học pha hơi (Chemical Vapor Deposition, CVD) với xúc tác Fe/γ Al2O3 và xem xét khả năng hấp phụ phenol đỏ trong pha lỏng bằng vật liệu tổng hợp được.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, vật liệu tổng hợp của nghiên cứu là carbon nanotubes thuộc dạng ống đa tường (Multi-Walled Carbon Nanotubes MWCNTs) với những đặc trưng vật lý gồm đường kính trong và ngoài trung bình lần lượt là 6 nm và 15 nm, bề mặt riêng đo được theo BET là 200m2/g. Nghiên cứu thực nghiệm hấp phụ phenol đỏ bằng MWCNTs tổng hợp cho thấy, quá trình hấp phụ trong nghiên cứu đều tuân theo cả hai mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich và Langmuir với dung lượng hấp phụ cực đại đơn lớp là 47,2 mg/g.

Kết quả nghiên cứu một lần nữa cho thấy khả năng sản xuất vật liệu carbon nano dạng ống đa tường từ nguồn khí hydrocarbon bằng phương pháp kết tụ hóa học pha hơi có sử dụng xúc tác là hoàn toàn khả thi trong thực tế và đặc biệt các kết quả khảo sát về tính chất hấp phụ của MWCNTs theo mô hình Freundlich và Langmuir có thể bổ sung phương pháp vật lý Raman, EDX, SEM, TEM, BET của vật liệu carbon nanotubes.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE

[1] “Nghiên cứu hấp phụ phenol đỏ bằng carbon nano ống đa tường”. http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/718/1154 (truy cập tháng 5 18, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/718/1154

Hấp phụ phenol đỏ

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  384
 • Tuần này:
  13272
 • Tuần trước:
  15712
 • Tháng trước:
  27160
 • Tất cả:
  427090

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn