Hệ thống pin lưu trữ năng lượng ABESS

Bài báo “Phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống pin lưu trữ năng lượng ABESS có xem xét đến sự ảnh hưởng của các hiện tượng dao động xuất hiện trong quá trình vận hành”.

Tác giả: Bùi Minh Dương, Lê Duy Phúc, Nguyễn Thanh Hoan, Trần Nguyên Khang, Hoàng Minh Phúc, Huỳnh Công Phúc, Đoàn Ngọc Minh, Bành Đức Hoài, Nguyễn Việt Dũng.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ.

Các nguồn phát điện phân tán trong lưới điện Microgrid (MG) ngày nay hầu hết đều tận dụng năng lượng tái tạo từ thiên nhiên, chẳng hạn như bức xạ mặt trời, gió, thủy triều, v.v…. Theo đó, hệ thống pin lưu trữ năng lượng (ABESS) sẽ được triển khai để phối hợp điều khiển nhằm đảm bảo tính ổn định cũng như độ tin cậy của lưới điện MG. Nói một cách khác, hệ thống ABESS sẽ đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát và cân bằng công suất giữa nguồn-tải để lưới điện MG có thể vận hành với độ ổn định và tin cậy cao nhất.

Để mô tả sự ảnh hưởng, tầm quan trọng của hệ thống ABESS trong lưới điện MG, việc đánh giá độ tin cậy trong quá trình vận hành của hệ thống ABESS sẽ được giới thiệu trong nghiên cứu này. Theo đó, các tác giả sẽ đề xuất giải pháp để thực hiện đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống ABESS trong các trường hợp dao động vận hành khác nhau.

Cụ thể hơn, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích dựa trên mô hình Markov để đánh giá độ tin cậy trong quá trình vận hành của toàn bộ hệ thống ABESS. Tùy thuộc vào các trường hợp dao động vận hành khác nhau giữa lưới điện MG với hệ thống ABESS và các hệ thống pin quang điện (PV), kết quả về tần suất hư hỏng của hệ thống ABESS sẽ khác nhau.

Các kết quả mô phỏng sẽ được trình bày, diễn giải và cho thấy rằng độ tin cậy hoạt động của hệ thống ABESS sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khi xuất hiện các hiện tượng dao động điện áp và tổn thất công suất.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống pin lưu trữ năng lượng ABESS có xem xét đến sự ảnh hưởng của các hiện tượng dao động xuất hiện trong quá trình vận hành”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/682/919 (truy cập ngày 28/8/2020).

Đọc toàn văn

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/682/919

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng ABESS

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn