Chế tạo hỗn hợp chủ than đen

Bài báo “Chế tạo hỗn hợp chủ than đen (than đen Masterbatch) từ cao su thiên nhiên latex”.

Tác giả: Phạm Thị Lệ Chi, Đậu Ngọc Ân.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Hỗn hợp chủ than đen (Carbon Black Masterbatch, CBM) chứa hàm lượng than đen (CB) cao (60% theo khối lượng) đã được chế tạo từ than đen và cao su thiên nhiên latex có độ nhớt thấp mà không cần sử dụng các chất tương trợ khác cũng như là chất đánh đông. Hỗn hợp nhão sau khi đông tụ tự nhiên đã được sấy ở 70 độ C trong vòng 24h, tiếp theo là định hình dưới dạng tấm. Hỗn hợp chủ than đen sau đó đã được cán luyện với cao su thiên nhiên để tạo ra hỗn hợp cao su bán thành phẩm chứa 35 phr than đen, rồi tiến hành lưu hóa. Mẫu đối chứng cũng được chế tạo từ cao su thiên nhiên khô và than đen (35 phr) trong cùng điều kiện hỗn luyện. Hai loại mẫu này đã được khảo sát các tính chất hóa lý khác nhau như: độ phân tán than đen, tính chất lưu hóa và tính chất cơ lý (độ bền kéo - độ bền xé). Kết quả khảo sát cho thấy mẫu cao su được luyện từ masterbatch có mức độ phân tán than đen tốt hơn, điều này là vì than đen đã được phân tán trước trong mẫu master batch. Thời gian lưu hóa ngắn hơn và momment xoắn cực đại (MH) cũng cao hơn so với mẫu trộn trực tiếp, điều này là nhờ vào mức độ phân tán than đen tốt hơn trong luyện từ master batch. Tương tự như vậy, kết quả cơ tính của mẫu được luyện từ masterbatch có giá trị độ bền kéo, độ bền xé cao hơn tương ứng là 8,5% và 4,6% so với mẫu luyện trực tiếp.

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1258/1649

Chế tạo hỗn hợp chủ than đen

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn