Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi

Bài báo “Vai trò của công tác đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi lợn trong việc xác định công nghệ xử lý”.

Tác giả: Cao Thế Hà, Lê Văn Chiều, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Trường Quân Vũ Ngọc Duy Võ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Triều Dương, Trần Mạnh Hải.

Trích trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chăn nuôi trang trại, nhất là chăn nuôi lợn, quy mô lớn hiện đang được Chính phủ khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, chất thải từ các trang trại chăn nuôi quy mô lớn là nguyên nhân gây suy thái môi trường nông thôn nói chung và các nguồn nước nói riêng.

Hiện nay, vấn đề xử lý nước thải chăn nuôi đang được nhiều đơn vị nghiên cứu cũng như các công ty xử lý môi trường đặc biệt quan tâm. Nhằm có số liệu đầu và tin cậy cho công tác tính toán thiết kế các hệ xử lý nước thải phục vụ công tác chăn nuôi, thông qua việc thực hiện Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước mã số KC08.04/11-15, nhóm tác giả đã thu được một số kết quả đánh giá chất lượng nước thải tại Trang trại Hòa Bình Xanh (xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Các kết quả cho thấy, đây là loại nước thải giàu N, P, trng khi đó khảng 80% COD ở dạng không hòa tan. Vì vậy, nếu tách được các thành phần chất rắn tốt sẽ giảm tải hữu cơ tới 80%, suy ra là chi phí xử lý nước thải giảm. Tuy nhiên sẽ gặp vấn đề khi xử lý hàm lượng N, P cao bằng công nghệ vi sinh.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Vai trò của công tác đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi lợn trong việc xác định công nghệ xử lý”. https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/793 (truy cập ngày 29/6/2020).

Đọc toàn văn

https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/793

Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn