Hợp chất hữu cơ trong nước thải nhuộm

Bài báo “Nghiên cứu phổ hấp thụ của một số hợp chất hữu cơ trong nước thải nhuộm và ảnh hưởng của một số ion nhằm xác định COD bằng quang phổ hấp thụ tử ngại UV 254nm”.

Tác giả: Hoàng Việt Hưng , Vũ Thị Ngân Huyền , Nguyễn Quang Trung.

Trích trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bài báo này nghiên cứu phổ hấp thụ UV-Vis của một số hợp chất hữu cơ trong nước thải nhuộm và ảnh hưởng của các in NO2-, NO3-, NH4+, SO42-, chất rắn lơ lửng - TSS trong phương pháp xác định COD bằng phương pháp đo phổ tử ngoại UV-254nm.

Kết quả cho thấy, các chất hữu cơ trong nước thải nhuộm hấp thụ ở cả hai vùng phổ UV và Vis, cao nhất tại bước sóng UV-254. Phổ hấp thụ vùng tử ngoại của nước thải nhuộm sau xử lý bằng Fentn không bị dịch chuyển, trong khi đó, phổ hấp thụ trong vùng khả kiến dịch chuyển ở các bước sóng λ = 600nm sang λ = 360nm (đối với nước thải nhuộm màu tím), λ = 540nm sang λ = 360nm (đối với nước thải nhuộm màu hồng), λ = 620nm sang λ = 340nm (đối với nước thải nhuộm màu đen), hầu hết các thuốc nhuộm sau xử lý đều chuyển sang vùng tử ngoại xa, λmax khoảng 340-360nm.

Các ion NO2-, NO3-, NH4+, SO42- với hàm lượng từ 0-300mg/l không gây ảnh hưởng trong quá trình xác định COD bằng phổ UV, còn TSS từ 30mg/l trở lên ảnh hưởng rõ rệt do sự khuếch tán ánh sáng của các hạt chất lơ lửng. Độ khuếch tán của TSS trng vùng tử ngại phụ thuộc và bản chất và kích thước của các hạt vật chất lơ lửng trng nước thải. Muốn xác định chính xác hàm lượng COD bằng phổ UV cần phải lọc các chất rắn lơ lửng hoặc loại trừ bằng các kỹ thuật bổ chính trong phép đo. Đã áp dụng so sánh kết quả xác định COD bằng phương pháp đo quang UV và phương pháp TCVN cho thấy sai số nhỏ hơn 10%. Hệ số chuyển đổi nồng độ của nước thải nhuộm KCOD = (709 5)mg/l.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Nghiên cứu phổ hấp thụ của một số hợp chất hữu cơ trong nước thải nhuộm và ảnh hưởng của một số ion nhằm xác định COD bằng quang phổ hấp thụ tử ngại UV 254nm”. https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/761 (truy cập ngày 29/6/2020).

Đọc toàn văn

https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/761

Hợp chất hữu cơ trong nước thải nhuộm

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn