Nấm Phellinus linteus

Bài báo “Ảnh hưởng ca điu kin nuôi cy đến sinh trưởng hsi ca nm Phellinus linteus.

Tác gi: Nguyn Văn Giang, Nguyn ThBích Thu, Vũ ThKhánh Linh, Nguyn Duy Trình, Trn Thu Hà.

Trích trong Tp chí Khoa hc và Công nghVit Nam, chuyên san Khoa hc Nông nghip.

Nm Phellinus linteus (Berk. & Curt.) Teng thuc chi nm Phellinus spp. là loi nm có giá trdược liu cao. Nghiên cu này đánh giá ảnh hưởng ca ngun dinh dưỡng cacbon, nitơ, pH và nhit độ đến sinh trưởng hsi ca chng ging P. linteus nhp ni. Glucose và casein vi nng độ ln lượt là 2,0 và 0,2% được xác định là ngun dinh dưỡng cacbon, nitơ thích hp nht cho nm P. linteus.

Ngược li, hsi nm P. linteus không có khnăng mc trên môi trường sdng urê. Si nm P. linteus sinh trưởng tt ti các điu kin pH 7-10 và nhit độ nuôi si 30 độ C. Ở điu kin này, tc độ phát trin ca hsi nm P. linteus đạt 5,0 mm/ngày, mt độ hsi dày, phân bố đều, bám chc vào cht nn.

Đọc toàn văn:

https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/931

Nấm Phellinus linteus

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  114
 • Tuần này:
  5784
 • Tuần trước:
  18407
 • Tháng trước:
  22408
 • Tất cả:
  2388132

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn