PCDD/F trong khí thải, nước thải và bùn thải

Bài báo “Phát thải các PCDD/F trong khí thải, nước thải, bùn thải từ lò đốt chất thải y tế ở thành phố Hồ Chí Minh”.

Tác giả: Mai Tuấn Anh, Chu Vân Hải.

Trích trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phát thải Dixin/Furan (PCDD/F) từ các lò đốt chất thải y tế đang trở thành mối quan tâm lớn đối với sức khỏe của người dân địa phương do độc tính của các hợp chất này và sự lắng đọng của nó.

Khí thải, nước thải, bùn thải từ các lò đốt đã được điều tra. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ các PCDD/F trong khí thải từ 0,114-4269,2979 pgTEQ/Nm3. Đã phát hiện thấy các kim lại nặng và vết các PCDD/F trong mẫu bùn thải và vết các PCDD/F trong mẫu nước thải.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Phát thải các PCDD/F trong khí thải, nước thải, bùn thải từ lò đốt chất thải y tế ở thành phố Hồ Chí Minh”. https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/777 (truy cập ngày 29/6/2020).

Đọc toàn văn

https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/777

PCDD/F trong khí thải, nước thải và bùn thải

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn