Phân bố của vi nhựa trong nước

Bài báo “Phân bố của vi nhựa trong nước mặt từ sông Sài Gòn ra biển Cần Giờ”.

Tác giả: Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thành Nhơn, Hồ Trương Nam Hải, Tô Thị Hiền.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm vi nhựa đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường, sinh vật, và con người bởi những ảnh hưởng tiêu cực mà chúng mang lại. Nghiên cứu này đã được thực hiện vào tháng 6 năm 2021, nhằm phân tích mật độ, đặc tính vật lí và hóa học của vi nhựa trong các mẫu nước mặt từ sông Sài Gòn và biển Cần Giờ, cũng như so sánh sự phân bố của chúng từ sông đến biển. 30 mẫu nước mặt ở sông Sài Gòn và biển Cần Giờ được thu thập và tiến hành phân tích qua các bước chiết tách vi nhựa ra khỏi môi trường và phân tích định danh bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR). Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng vi nhựa có mặt trong tất cả các mẫu nước mặt, với mật độ trung bình là 0,80 ± 0,58 mẩu/m3 ở sông Sài Gòn và 0,24 ± 0,45 mẩu/m3 ở biển Cần Giờ. Chúng thường có kích thước lớn hơn 1mm và dạng mảnh chiếm đa số ở cả hai khu vực lấy mẫu. Nhiều màu sắc được tìm thấy với màu trắng và trong suốt chiếm hơn 50%. So sánh với nghiên cứu vào năm 2020 của cùng nhóm nghiên cứu cho thấy các loại nhựa nhẹ như polyethylene, polypropylene và ethylene-vinyl acetate tiếp tục chiếm vai trò quan trọng trong việc gây ô nhiễm vi nhựa tại khu vực này. Tình trạng ô nhiễm vi nhựa là một vấn đề cấp bách và đòi hỏi những chiến lược xử lý và giảm thiểu ảnh hưởng của chúng

Đọc toàn văn:

https://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee/article/view/735/1042

Phân bố của vi nhựa trong nước

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn