Tách kim loại nặng trong nước thải

Bài báo “Ứng dụng phương pháp lọc từ tính để tách kim loại nặng trong nước thải công nghiệp”.

Tác giả: Lê Phước Cường, Lê Thị Xuân Thuỳ, Nguyễn Thành Trung.

Trích trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong nghiên cứu này, các tác giả tiến hành đánh giá khả năng hấp phụ các kim loại nặng như Cd, Cr và Pb bằng hạt từ tính PG-M. Nghiên cứu tập trung:

- Khảo sát ảnh hưởng của yếu tố pH, thời gian hấp phụ và liều lượng PG-M đến hiệu suất hấp phụ của PG-M.

- Xác định các giá trị tối ưu để xây dựng và vận hành mô hình lọc từ tính xử lý kim loại nặng trong nước.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, hạt từ tính có khả năng hấp phụ kim loại nặng rất tốt, sử dụng hạt PG-M làm vật liệu hấp phụ trong mô hình lọc từ tính cho hiệu suất xử lý cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và các quy định hiện hành.

Nghiên cứu đã xây dựng được mô hình lọc từ tính sử dụng vật liệu hấp phụ hạt PG-M để tách kim loại nặng trong nước thải tại Công ty Cổ phần Cơ khí Mạ Đà Nẵng - Khu Công nghiệp Hoà Khánh đạt hiệu suất cao.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Ứng dụng phương pháp lọc từ tính để tách kim loại nặng trong nước thải công nghiệp”. https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/1499 (truy cập ngày 28/6/2020).

Đọc toàn văn

https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/1499

Tách kim loại nặng trong nước thải

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn