Xử lý nước thải thuỷ sản bằng bùn hoạt tính

Bài báo “Nghiên cứu thích nghi bùn hoạt tính với môi trường có độ muối cao nhằm áp dụng xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản”.

Tác giả: Phan Thị Hồng Ngân, Huỳnh Thị Phúc, Phạm Khắc Liệu.

Trích trong Tạp chí Khoa học Đại học Huế.

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thích nghi bùn hoạt tính với môi trường có độ muối cao nhằm định hướng ứng dụng xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản. Hai dạng thí nghiệm thích nghi đã được tiến hành gồm thích nghi ở dạng mẻ và thích nghi trên bể xử lý dòng liên tục.

Ở thí nghiệm dạng mẻ, bùn hoạt tính được cho tiếp xúc với các môi trường có độ muối khác nhau trong suốt thời gian thí nghiệm hoặc cho tiếp xúc với môi trường có độ muối tăng dần sau từng thời gian thí nghiệm. Tốc độ tiêu thụ oxy (OUR) được dùng để đánh giá hoạt tính. Kiểu thích nghi với môi trường có độ muối tăng dần cho kết quả tốt hơn, ở độ muối 15‰ OUR giảm 20% so với mẫu đối chứng; hiệu suất loại COD đạt khoảng 72%.

Ở thí nghiệm dòng liên tục trên bể phản ứng có sục khí với lớp đệm ngập nước, khả năng thích nghi với môi trường có độ muối 15‰ đạt cao hơn thí nghiệm mẻ, với khả năng xử lý COD đạt 87,3%.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Nghiên cứu thích nghi bùn hoạt tính với môi trường có độ muối cao nhằm áp dụng xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản”. https://hueuni.edu.vn/portal/data/doc/tapchi/58_10.pdf (truy cập ngày 1/7/2020).

Đọc toàn văn:

https://hueuni.edu.vn/portal/data/doc/tapchi/58_10.pdf

Xử lý nước thải thuỷ sản bằng bùn hoạt tính

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn