Yếm khí cao tải trong xử lý nước thải

Bài báo “Tổng quan về kỹ thuật yếm khí cao tải trong xử lý nước thải”.

Tác giả: Trần Mạnh Hải, Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Triều Dương, Cao Thế Hà, Nguyễn Việt Hà, Trần Đức Dự.

Trích trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xử lý yếm khí là công nghệ lâu đời, gần đây khi biogas được coi là một nguồn năng lượng tái tạo, nó trở nên hấp dẫn và được quan tâm phát triển. Theo Lettinga phương pháp này có nhược điểm là tốc độ sinh trưởng vi khuẩn YK thấp, tuy nhiên những kỹ thuật hiện đại đã khắc phục được hạn chế này. Các kỹ thuật YK ngày nay chấp nhận tải lượng từ hàng chục tới trên 100kg COD/m3/ngày với hiệu suất thường là 70% - 90%.

Nghiên cứu cho thấy, khi BOD nước thải vượt 1000 mg/l thì hệ YK (hệ UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket) kinh tế hơn hiếm khí (bùn hoạt tính) cả về mặt xây dựng cơ bản lẫn phí vận hành - bảo trì. Có ba nhóm kỹ thuật YK:

- Hệ phản ứng với vi sinh phân tán.

- Hệ vi sinh cố định trên vật liệu mang.

- Hệ với lớp bùn giả lỏng hoặc giãn nở.

Kỹ thuật UASB do Lettinga nghiên cứu từ những năm 70 thuộc nhóm ba, áp dụng từ năm 1980 sử dụng vi sinh dạng hạt có mật độ rất cao (tới 80-100g/l).

Kỹ thuật YK hiện đại bắt đầu từ bồn khuấy trộn hoàn toàn, bồn tiếp xúc, bước ngoặt là hệ UASB, đỉnh cao là các kỹ thuật tiếp xúc và tách vi sinh rất tốt, đó là EGSB (Expanded Granular Sludge Bed), IC (Internal Circulation). Nếu coi kỹ thuật bồn phản ứng khuấy trộn hoàn toàn có năng suất xử lý so sánh trên đơn vị thể tích là 1 thì bồn tiếp xúc là 5, UASB là 25 và EGSB, IC là 75. Bài viết này tóm tắt sự phát triển của công nghệ xử lý YK, tập trung vào hệ thống xử lý YK cao tải UASB, EGSB, IC.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Tổng quan về kỹ thuật yếm khí cao tải trong xử lý nước thải”. https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/1496 (truy cập ngày 28/6/2020).

Đọc toàn văn

https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/1496

Yếm khí cao tải trong xử lý nước thải

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn